Tato pravidla, ať se Vám mohou zdát banální, či zbytečná, vznikla jen proto, že někteří návštěvníci, se jakýmikoliv nepsanými, či běžně používanými pravidly neřídili.

  1. Před příjezdem kontaktujte pana Pospíšila (+420 602 630 920,  jirkater@centrum.cz), informujte ho o vašem příjezdu a odjezdu. Pokud si nevezete své povlečení, objednejte si ho u pana Pospíšila alespoň jeden den před příjezdem. Také je možnost si půjčit klíč od kůlny, kde je gril a venkovní sezení, samozřejmě je třeba gril i sezení po použití vyčistit a uklidit.
  2. Pobyt psů a dalších domácích zvířat schvaluje pověřená osoba před zahájením pobytu
  3. Pobyt psů a dalších domácích zvířat na objektu je povolen za splnění následujících podmínek:

– s pobytem psa a dalších domácích zvířat musí souhlasit všichni rekreanti, kteří jsou ubytováni na objektu ve stejných dnech jako pes a další domácí zvířata,
– pes a další domácí zvířata musí být zvladatelná a nesmí být agresivní zejména vůči lidem,
– musí mít platné očkování v době pobytu (psinka, vzteklina, parvoviroza, infekční hepatitida, leptospiróza-kombinovaná vakcína,
– pes a další domácí zvířata nesmí být v době nástupu napadena infekčním onemocněním ani parazity vnitřními či vnějšími-klíšťata, blechy,…
– pes a další domácí zvířata musí být čistotná a zvyklá na pravidelné venčení.

Rekreant je povinen ihned uklidit výkaly psů a dalších domácích zvířat vzniklé na pozemku okolo objektu nebo uvnitř objektu.

  1. Přezouvejte se.
  2. Než cokoli vhodíte do odpadkového koše, ujistěte se, že je v něm igelitový pytel. Snažte se třídit odpad, stává se, že když se popelnice zaplní sklem a plastem, není kam dát směsný odpad. Vytříděný odpad si po sobě odneste do kontejnerů naproti školce a směsný ze všech používaných košů do popelnice.
  3. Neodnášejte nádobí z kuchyňky na pokoje, pokud si něco přeci jen půjčíte, vracejte to zpět. Pečlivě po sobě umývejte a utírejte nádobí, nikdy nedávejte mokré nádobí do skříněk. Utěrky a čistící prostředky jsou k dispozici. Na každém pokoji jsou nerezové příbory, nejsou stříbrné, jsou tam proto, abyste nemuseli jíst hliníkovou lžící, proto není sebemenší důvod, aby tam nebyly po skončení vašeho pobytu. Myslíme, že by bylo trapné je vydávat proti podpisu, dokupovat však každý týden nové, také není ideální řešení.
  4. Při odchodu zamykejte vchodové dveře, zavřete okna, odpojte elektrické přístroje a stáhněte topení na pokoji. Na společných prostorách netopte na maximum, objekt není třeba přetápět.
  5. Před ukončením pobytu ukliďte pokoj. To, že přijedete „jen“ na víkend není důvod k tomu nevytřít. Vždy ukliďte tak, jako byste se do pokoje příště vraceli sami. Topení stáhněte na 1.
  6. S dotazy, či závadami se obracejte na pana Pospíšila, nebo je zapište do knihy závad. Nikdy nic sami neopravujte a nerozebírejte.
  7. Poslední rekreant informuje pana Pospíšila, že je objekt prázdný, aby jej mohl přijít po vašem odjezdu zkontrolovat.

V žádném případě neberte tato pravidla, jako soubor rozkazů a příkazů.
Ubytování v Abertamech se za několik posledních let, díky nemalým investicím, razantně změnilo a doufáme, že ještě změní, záleží však na každém z nás, jak.